ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
( จำนวน 22 รููป / ดู 0 ครั้ง )

สัปดาห์ห้องสมุด

สัปดาห์ห้องสมุด
( จำนวน 20 รููป / ดู 0 ครั้ง )

เยี่ยมชมป่าชายเลน

เยี่ยมชมป่าชายเลน
( จำนวน 20 รููป / ดู 0 ครั้ง )

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
( จำนวน 16 รููป / ดู 0 ครั้ง )

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
( จำนวน 27 รููป / ดู 0 ครั้ง )

วันสถาปนาโรงเรียน

วันสถาปนาโรงเรียน
( จำนวน 29 รููป / ดู 0 ครั้ง )

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( จำนวน 13 รููป / ดู 110 ครั้ง )

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 71 รููป / ดู 381 ครั้ง )

อบรม คปภ.

อบรม คปภ.
( จำนวน 21 รููป / ดู 290 ครั้ง )

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่
( จำนวน 28 รููป / ดู 294 ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 20 รููป / ดู 55 ครั้ง )

กิจกรรม To Be Number One

กิจกรรม To Be Number One
( จำนวน 8 รููป / ดู 47 ครั้ง )

พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
( จำนวน 33 รููป / ดู 128 ครั้ง )

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ
( จำนวน 40 รููป / ดู 132 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5
( จำนวน 45 รููป / ดู 199 ครั้ง )

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5
( จำนวน 69 รููป / ดู 226 ครั้ง )

พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู 2562
( จำนวน 148 รููป / ดู 1,154 ครั้ง )

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 37 รููป / ดู 144 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4
( จำนวน 44 รููป / ดู 181 ครั้ง )

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ
( จำนวน 18 รููป / ดู 75 ครั้ง )

 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-34-231-21-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','100000425');