ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( จำนวน 13 รููป / ดู 56 ครั้ง )

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 71 รููป / ดู 205 ครั้ง )

อบรม คปภ.

อบรม คปภ.
( จำนวน 21 รููป / ดู 106 ครั้ง )

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่
( จำนวน 28 รููป / ดู 136 ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 20 รููป / ดู 34 ครั้ง )

กิจกรรม To Be Number One

กิจกรรม To Be Number One
( จำนวน 8 รููป / ดู 24 ครั้ง )

พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
( จำนวน 33 รููป / ดู 81 ครั้ง )

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ
( จำนวน 40 รููป / ดู 85 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5
( จำนวน 45 รููป / ดู 146 ครั้ง )

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5
( จำนวน 69 รููป / ดู 159 ครั้ง )

พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู 2562
( จำนวน 148 รููป / ดู 730 ครั้ง )

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 37 รููป / ดู 112 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4
( จำนวน 44 รููป / ดู 143 ครั้ง )

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ
( จำนวน 18 รููป / ดู 56 ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 18 รููป / ดู 168 ครั้ง )

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( จำนวน 74 รููป / ดู 346 ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
( จำนวน 50 รููป / ดู 341 ครั้ง )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู็นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคนคุณธรรม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู็นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคนคุณธรรม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
( จำนวน 93 รููป / ดู 348 ครั้ง )

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา
( จำนวน 65 รููป / ดู 140 ครั้ง )

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4
( จำนวน 59 รููป / ดู 108 ครั้ง )

 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-18-206-194-83.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-23','2019','09','100000425');