ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,453,434

ภาพกิจกรรม

พิธีัมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา

พิธีัมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
( จำนวน 33 รููป / ดู 34 ครั้ง )

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ
( จำนวน 40 รููป / ดู 27 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5
( จำนวน 45 รููป / ดู 69 ครั้ง )

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5
( จำนวน 69 รููป / ดู 91 ครั้ง )

พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู 2562
( จำนวน 148 รููป / ดู 207 ครั้ง )

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 37 รููป / ดู 61 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4
( จำนวน 44 รููป / ดู 71 ครั้ง )

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ
( จำนวน 18 รููป / ดู 30 ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 18 รููป / ดู 54 ครั้ง )

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( จำนวน 74 รููป / ดู 127 ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
( จำนวน 50 รููป / ดู 59 ครั้ง )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู็นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคนคุณธรรม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู็นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคนคุณธรรม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
( จำนวน 93 รููป / ดู 68 ครั้ง )

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา
( จำนวน 65 รููป / ดู 45 ครั้ง )

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4
( จำนวน 59 รููป / ดู 32 ครั้ง )

โครงการอบรมศักยภาพที่ปรึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให่เก่ง ดี มีสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการอบรมศักยภาพที่ปรึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให่เก่ง ดี มีสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0
( จำนวน 56 รููป / ดู 33 ครั้ง )

เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4

เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 38 รููป / ดู 27 ครั้ง )

กีฬาสีสองลุ่มน้ำ

กีฬาสีสองลุ่มน้ำ
( จำนวน 56 รููป / ดู 30 ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 60 รููป / ดู 381 ครั้ง )

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
( จำนวน 37 รููป / ดู 70 ครั้ง )

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน
( จำนวน 58 รููป / ดู 204 ครั้ง )

 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-18-209-104-7.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-07-21','2019','07','100000425');