ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
647
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,560
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,668

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่

กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
( จำนวน 10 รููป / ดู 131 ครั้ง )

ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
( จำนวน 7 รููป / ดู 115 ครั้ง )

มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565

มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 27 รููป / ดู 220 ครั้ง )

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน
( จำนวน 7 รููป / ดู 93 ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 13 รููป / ดู 76 ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ
( จำนวน 11 รููป / ดู 73 ครั้ง )

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
( จำนวน 5 รููป / ดู 67 ครั้ง )

อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ

อำลาครูบุญถิ่น และ ครูอภิวรรณ
( จำนวน 16 รููป / ดู 360 ครั้ง )

กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่

กิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
( จำนวน 14 รููป / ดู 397 ครั้ง )

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านริมน้ำ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ บ้านริมน้ำ
( จำนวน 45 รููป / ดู 892 ครั้ง )

ลงนามทำ MOUระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ฯ กับ รร. บางปะกงบวรฯ โครงการห้องเรียนอาชีพ ตามนโยบาย สพฐ.และอาชีวศึกษา

ลงนามทำ MOUระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ฯ กับ รร. บางปะกงบวรฯ โครงการห้องเรียนอาชีพ ตามนโยบาย สพฐ.และอาชีวศึกษา
( จำนวน 2 รููป / ดู 342 ครั้ง )

แนะแนวศึกษาต่อ

แนะแนวศึกษาต่อ
( จำนวน 6 รููป / ดู 213 ครั้ง )

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 18 รููป / ดู 230 ครั้ง )

กิจกรรมMusic in mangrove forest

กิจกรรมMusic in mangrove forest
( จำนวน 6 รููป / ดู 259 ครั้ง )

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน
( จำนวน 25 รููป / ดู 561 ครั้ง )

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลพรหมเทพรังสรรค์ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 64

เจ้าหน้าที่จากเทศบาลพรหมเทพรังสรรค์ได้เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน วันที่ 1 ก.พ. 64
( จำนวน 27 รููป / ดู 484 ครั้ง )

โรงเรียนบางปะกง "บรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6

โรงเรียนบางปะกง "บรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6
( จำนวน 31 รููป / ดู 564 ครั้ง )

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ

โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
( จำนวน 4 รููป / ดู 243 ครั้ง )

วันดินโลก

วันดินโลก
( จำนวน 15 รููป / ดู 311 ครั้ง )

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
( จำนวน 26 รููป / ดู 686 ครั้ง )