ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมศักยภาพที่ปรึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให่เก่ง ดี มีสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการอบรมศักยภาพที่ปรึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให่เก่ง ดี มีสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0
( จำนวน 56 รููป / ดู 168 ครั้ง )

เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4

เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 38 รููป / ดู 95 ครั้ง )

กีฬาสีสองลุ่มน้ำ

กีฬาสีสองลุ่มน้ำ
( จำนวน 56 รููป / ดู 123 ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 60 รููป / ดู 481 ครั้ง )

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
( จำนวน 37 รููป / ดู 122 ครั้ง )

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน
( จำนวน 58 รููป / ดู 331 ครั้ง )

ลูกเสือ

ลูกเสือ
( จำนวน 71 รููป / ดู 549 ครั้ง )

อำลาครูกัญญพัชร์

อำลาครูกัญญพัชร์
( จำนวน 19 รููป / ดู 83 ครั้ง )

ผ้าป่า

ผ้าป่า
( จำนวน 43 รููป / ดู 235 ครั้ง )

เปิดบ้านวิชาการ

เปิดบ้านวิชาการ
( จำนวน 85 รููป / ดู 455 ครั้ง )

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา
( จำนวน 76 รููป / ดู 398 ครั้ง )

วันครู

วันครู
( จำนวน 36 รููป / ดู 151 ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
( จำนวน 29 รููป / ดู 276 ครั้ง )

วันคริสต์มาส&สวัสดีปีใหม่

วันคริสต์มาส&สวัสดีปีใหม่
( จำนวน 54 รููป / ดู 354 ครั้ง )

ม.3,ม.6

ม.3,ม.6
( จำนวน 20 รููป / ดู 235 ครั้ง )

งานกีฬาสี

งานกีฬาสี
( จำนวน 96 รููป / ดู 991 ครั้ง )

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อ
( จำนวน 60 รููป / ดู 564 ครั้ง )

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์
( จำนวน 50 รููป / ดู 547 ครั้ง )

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า
( จำนวน 34 รููป / ดู 375 ครั้ง )

วันเอดส์โลก

วันเอดส์โลก
( จำนวน 45 รููป / ดู 625 ครั้ง )

 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('activity','weblogs','ec2-3-227-233-78.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-10-15','2019','10','100000425');