ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
( จำนวน 27 รููป / ดู 78 ครั้ง )

วันสถาปนาโรงเรียน

วันสถาปนาโรงเรียน
( จำนวน 29 รููป / ดู 64 ครั้ง )

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( จำนวน 13 รููป / ดู 142 ครั้ง )

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 71 รููป / ดู 623 ครั้ง )

อบรม คปภ.

อบรม คปภ.
( จำนวน 21 รููป / ดู 526 ครั้ง )

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่
( จำนวน 28 รููป / ดู 466 ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 20 รููป / ดู 129 ครั้ง )

กิจกรรม To Be Number One

กิจกรรม To Be Number One
( จำนวน 8 รููป / ดู 85 ครั้ง )

พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา
( จำนวน 33 รููป / ดู 201 ครั้ง )

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ

โครงการสร้างทักษะเบื้องต้นและความปลอดภัยทางน้ำ
( จำนวน 40 รููป / ดู 216 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.2,ม.5
( จำนวน 45 รููป / ดู 280 ครั้ง )

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5

ค่ายอบรมคุุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ม.2,ม.5
( จำนวน 69 รููป / ดู 368 ครั้ง )

พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู 2562
( จำนวน 148 รููป / ดู 2,273 ครั้ง )

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4

โครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 37 รููป / ดู 215 ครั้ง )

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4

โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพจิต ม.1,ม.4
( จำนวน 44 รููป / ดู 266 ครั้ง )

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ

ครูเฉลิม ฤทธิยา ย้ายกลับจังหวัดอำนาจเจริญ
( จำนวน 18 รููป / ดู 120 ครั้ง )

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 18 รููป / ดู 303 ครั้ง )

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
( จำนวน 74 รููป / ดู 688 ครั้ง )

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562
( จำนวน 50 รููป / ดู 914 ครั้ง )

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู็นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคนคุณธรรม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู็นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคนคุณธรรม ตามแนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
( จำนวน 93 รููป / ดู 1,486 ครั้ง )