ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ภาพกิจกรรม

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา
( จำนวน 65 รููป / ดู 520 ครั้ง )

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4

ค่ายสัมพันธ์นักเรียนเข้าใหม่ ม.1,ม.4
( จำนวน 59 รููป / ดู 291 ครั้ง )

โครงการอบรมศักยภาพที่ปรึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให่เก่ง ดี มีสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0

โครงการอบรมศักยภาพที่ปรึกษาเพื่อสร้างนักเรียนให่เก่ง ดี มีสุข ในยุคไทยแลนด์ 4.0
( จำนวน 56 รููป / ดู 286 ครั้ง )

เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4

เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1,ม.4
( จำนวน 38 รููป / ดู 180 ครั้ง )

กีฬาสีสองลุ่มน้ำ

กีฬาสีสองลุ่มน้ำ
( จำนวน 56 รููป / ดู 225 ครั้ง )

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561
( จำนวน 60 รููป / ดู 598 ครั้ง )

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน
( จำนวน 37 รููป / ดู 187 ครั้ง )

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน
( จำนวน 58 รููป / ดู 457 ครั้ง )

ลูกเสือ

ลูกเสือ
( จำนวน 71 รููป / ดู 729 ครั้ง )

อำลาครูกัญญพัชร์

อำลาครูกัญญพัชร์
( จำนวน 19 รููป / ดู 120 ครั้ง )

ผ้าป่า

ผ้าป่า
( จำนวน 43 รููป / ดู 374 ครั้ง )

เปิดบ้านวิชาการ

เปิดบ้านวิชาการ
( จำนวน 85 รููป / ดู 719 ครั้ง )

ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา
( จำนวน 76 รููป / ดู 574 ครั้ง )

วันครู

วันครู
( จำนวน 36 รููป / ดู 246 ครั้ง )

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
( จำนวน 29 รููป / ดู 374 ครั้ง )

วันคริสต์มาส&สวัสดีปีใหม่

วันคริสต์มาส&สวัสดีปีใหม่
( จำนวน 54 รููป / ดู 485 ครั้ง )

ม.3,ม.6

ม.3,ม.6
( จำนวน 20 รููป / ดู 272 ครั้ง )

งานกีฬาสี

งานกีฬาสี
( จำนวน 96 รููป / ดู 1,329 ครั้ง )

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันพ่อ
( จำนวน 60 รููป / ดู 707 ครั้ง )

ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์
( จำนวน 50 รููป / ดู 672 ครั้ง )