ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,006
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,919
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,797,027

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก
 
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวถาวารี ทองแก้ว(นุช)
ผู้เข้าชม 86
ปีที่จบ: 2563 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 123
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ: 0643129687
อีเมล์: tawarithong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวอาจารี พรหมศิริ(กิ็บ)
ผู้เข้าชม 84
ปีที่จบ: 2563 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 123
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ: 0641874226
อีเมล์: ajareepromsiri@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: วิชัย ซื่อตรง(หยิก)
ผู้เข้าชม 181
ปีที่จบ: 2522 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ:
อีเมล์: vichailawan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: วิชัย ซื่อตรง(หยิก)
ผู้เข้าชม 215
ปีที่จบ: 2522 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: พิชญตม์ เวชวิฐาน(กาญจน์)
ผู้เข้าชม 230
ปีที่จบ: 2551 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 108
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 132 หมู่8 ต.บางปะกง อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์มือถือ: 0897244915
อีเมล์: pvejvithan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ดารุณี ฉิมบ้านไร่(ดา)
ผู้เข้าชม 260
ปีที่จบ: 2551 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 108
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 79/4 ม.5 ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เบอร์มือถือ: 0657463666
อีเมล์: darunee_ch@outlook.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ไมตรี อิ่มตะขบ(แมค)
ผู้เข้าชม 238
ปีที่จบ: 2532 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 108
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 30/14 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เบอร์มือถือ: 0614327997
อีเมล์: maitree.eatclean@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: สุมลฑา พานทอง บุญคุ้ม(ก้อย)
ผู้เข้าชม 271
ปีที่จบ: 2551 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 108
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 78 ม.7 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
เบอร์มือถือ: 0830838629
อีเมล์: sumontha_pt15@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ชำนาญ คงคาลัย(เบอร์)
ผู้เข้าชม 429
ปีที่จบ: 2527 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 100
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 23 ม.2 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: พิเชษฐ สุรกิจบวร(โอ๊ต,เชษฐ)
ผู้เข้าชม 357
ปีที่จบ: 2540 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 100
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 44/1 ม.11 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เบอร์มือถือ: 0621793369
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: สิริมา สุรกิจบวร(หนูหยก)
ผู้เข้าชม 423
ปีที่จบ: 2552 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 112
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 44/1 หมู่ 11 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
เบอร์มือถือ: 0899636242 , 0831217149
อีเมล์: https://www.facebook.com/SirimaClub
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: กระฉ่อน เดชะ(เบี้ยว)
ผู้เข้าชม 566
ปีที่จบ: 2522 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: จำไม่ได้ครับ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: กรม. สห. ทร. บางกอกใหญ่ กรุงเทพ10600
เบอร์มือถือ: 0896801114
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นาย เรืองศักดิ์ ทาระคำ(แบงค์)
ผู้เข้าชม 675
ปีที่จบ: 2557 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 116
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 80 หมู่ 19 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์มือถือ: 0876043578
อีเมล์: ruengsak2343@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: เมธา. เจริญสุข(เปรม)
ผู้เข้าชม 1,114
ปีที่จบ: 2545 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: ถนน บางนา-ตราด กม.39 บ้านเลขที่22หมู่9 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์มือถือ: 086-8361216
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นางสาวธิรนันท์(เดิมบังอร)มณีขำ(อร)
ผู้เข้าชม 1,127
ปีที่จบ: 2544 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 101
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 67/5หมู่19ถนนบางนา-ตราด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์มือถือ: 085-0857704
อีเมล์: bangon2526@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นเรศ หนูเหมือน(แบงค์)
ผู้เข้าชม 1,031
ปีที่จบ: 2550 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 92/41 ม.15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
เบอร์มือถือ: 0876069375
อีเมล์: nares.numuean@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: ประยงค์ เถาเมฆ(แจ๊ค)
ผู้เข้าชม 1,013
ปีที่จบ: 2544 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 104
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 42 ม.2 ต.นางแก้ว อ.โธาราม จ.ราชบุรี
เบอร์มือถือ: 0873308096
อีเมล์: jack300626@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: นายศักดิ์ดา อังคะนาวิน(เอก)
ผู้เข้าชม 1,151
ปีที่จบ: 2535 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 99
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 88 หมู่4 เทศบาลคลองใหญ่(กองช่าง) ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จันทบุรี
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: อภิรัญญา แจ้งประจักษ์(มิ้นท์)
ผู้เข้าชม 1,154
ปีที่จบ: 2555 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: 115
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 19 ม.11 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
เบอร์มือถือ:
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ชื่อ - นามสกุล: สินชัย ไทยเจริญ(สิน)
ผู้เข้าชม 1,172
ปีที่จบ: 2513 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่:
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: 9/11 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม ชลบุรี 20140
เบอร์มือถือ: 0816642481
อีเมล์: c.pp0001@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม: