ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

 
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - นามสกุล: กระฉ่อน เดชะ(เบี้ยว)
ปีที่จบ: 2522 เพื่อนร่วมรุ่น
รุ่นที่: จำไม่ได้ครับ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้: กรม. สห. ทร. บางกอกใหญ่ กรุงเทพ10600
เบอร์มือถือ: 0896801114
อีเมล์:
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อที่ทำงาน: พัน. สห. ทร. ที่1กรมสห. ทร.
ตำแหน่ง: พันจ่ากองร้อยฯ
ที่อยู่ที่ทำงาน: 156/5พัน. สห. ทร. ที่1กรมสห. ทร. บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ10600
ข้อมูลการใช้งาน
วันที่บันทึกข้อมูล: 24 ม.ค. 2562, 11:22
หมายเลขไอพี: 1.46.199.200
ผู้เข้าชม: 106
แก้ไข: แก้ไข

insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('alumni','weblogs','ec2-3-227-233-78.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-10-15','2019','10','100000425');