ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
962
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,875
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,983

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

คณะกรรมการสถานศึกษา


ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส
ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระครูปลัดประทุม อภโล
ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระครูเขมาภิราม
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายกลกิจ สุวิมล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิรัตน์ วิเศษมงคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตต์คเณศ คชชา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอมร กรรเจียก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนตรี ศิริพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชวลิต เทียดหงอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมยศ นีรพัฒนกูล
ผู้แทนชุมชน

นายเกรียง มหาศิริ
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายศุภมิตร รุ่งเรือง
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

ร้อยตำรวจเอกดำรง จันทรา
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายไพรวัลย์ สว่างสุข
ผู้แทนครู

ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
กรรมการและเลขานุการ