ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

: คำสั่งโรงเรียน

พบข้อมูล: 60 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
28 พ.ค. 2561, 00:00 167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 352.26 KB 131
31 พ.ค. 2561, 00:00 170/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 228.48 KB 127
30 พ.ค. 2561, 00:00 168/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงารโครงการ Eastern Open & Rapid Chess Championship Tournament 2018 107.69 KB 141
24 พ.ค. 2561, 00:00 159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 462.23 KB 166
30 พ.ค. 2561, 00:00 154/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส 860.82 KB 187
22 พ.ค. 2561, 00:00 149/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน 278.08 KB 144
22 พ.ค. 2561, 00:00 146/2561 แต่งตั้งครูสตรีอยู่เวรวันหยุดราชการ 425.84 KB 144
18 พ.ค. 2561, 00:00 140/2561 แต่งตั้งครูและนักเรียนเข้าร่วมประชุมสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ 516.74 KB 139
16 พ.ค. 2561, 00:00 138/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา 2561 367.88 KB 139
15 พ.ค. 2561, 00:00 136/2561 การแต่งกายประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 169.46 KB 119
28 พ.ค. 2561, 00:00 166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการวันสายสัมพันธ์กับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 360.35 KB 132
25 พ.ค. 2561, 00:00 165/2561 แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก 943.87 KB 141
9 พ.ค. 2561, 00:00 131/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 1.45 MB 145
7 พ.ค. 2561, 00:00 120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับชั้นเรียน 292.79 KB 135
7 พ.ค. 2561, 00:00 119/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเข้าถึงวัยรุ่นและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 1.78 MB 130
26 เม.ย. 2561, 00:00 112/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตารางเรียน ตารางสอน 964.93 KB 183
22 พ.ค. 2561, 00:00 150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 344.91 KB 142
23 พ.ค. 2561, 00:00 155/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิสาขบูชา 154.92 KB 128
18 พ.ค. 2561, 00:00 129/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการว่ายน้ำเพื่อชีวิต 393.24 KB 138
18 พ.ค. 2561, 00:00 122/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเวรประจำอาคารและครูเวร 1.97 MB 124