ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,018
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,931
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,797,039

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสมบัติ รัตนคร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : นายศักดิ์เดช จุมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มิถุนายน 2558
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มีนาคม 2560
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : นายบุญส่ง นามพล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กันยายน 2561
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 0
ชื่อ ผู้บริหาร : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2563
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน