ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

:

พบข้อมูล: 69 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
9 ก.ค. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 (เพิ่มเติม) 1.78 MB 44
10 พ.ค. 2562, 00:00 นักเรียนย้าย ปี62 48.74 KB 30
10 พ.ค. 2562, 00:00 รายชื่อม.4/62 134.43 KB 26
10 พ.ค. 2562, 00:00 รายชื่อม.1/62 389.6 KB 25
5 เม.ย. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4/62 2.62 MB 48
5 เม.ย. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1/62 3.05 MB 101
21 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า ม.4 739.35 KB 77
21 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียน โควต้า ม.1 704.97 KB 60
20 มี.ค. 2562, 00:00 เรื่อง การงดรับนักเรียนที่มีรอยสักร่างกายนอกร่มผ้า 916.88 KB 42
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.5 2/2561 401.75 KB 48
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.4 2/2561 361.44 KB 42
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.2 2/256 194.53 KB 47
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.1 2/2561 213.56 KB 46
6 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน มส 2/2561 70.71 KB 107
6 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.3 2/2561 329.95 KB 67
6 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.6 2/2561 155.33 KB 57
6 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 ครูผู้ฝึกซ้อม n/a 125
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา 201.16 KB 98
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 379.65 KB 72
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 236.55 KB 75
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-18-206-194-83.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-09-23','2019','09','100000425');