ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

:

พบข้อมูล: 102 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
30 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศผลการเรียน ม.6 2/2562 1.01 MB 23
30 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศผลการเรียน ม.5 2/2562 1018.99 KB 5
30 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศผลการเรียน ม.4 2/2562 1.06 MB 13
30 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศผลการเรียน ม.3 2/2562 1.38 MB 3
30 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศผลการเรียน ม.2 2/2562 1.09 MB 11
30 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศผลการเรียน ม.1 2/2562 1.3 MB 9
26 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324ล./55 - ก 64.87 KB 3
26 มี.ค. 2563, 00:00 ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือ ปีการศึกษา 2563 24.5 KB 3
9 มี.ค. 2563, 00:00 0 ร ม.6 2/2562 181.19 KB 20
9 มี.ค. 2563, 00:00 0 ร ม.5 2/2562 201.33 KB 14
9 มี.ค. 2563, 00:00 0 ร ม.4 2/2562 156.31 KB 12
9 มี.ค. 2563, 00:00 0 ร ม.3 2/2562 159.65 KB 16
9 มี.ค. 2563, 00:00 0 ร ม.2 2/2562 171.39 KB 14
9 มี.ค. 2563, 00:00 0 ร ม.1 2/2562 155.35 KB 24
26 ก.พ. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 วิทยาศาสตร์ (แก้ไข) 507.95 KB 29
21 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 เข้าร่วม 853.24 KB 20
21 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 367.06 KB 50
21 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 ครูผู้ฝึกซ้อม n/a 99
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 553.68 KB 19
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 619.91 KB 18