ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

:

พบข้อมูล: 75 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.6 1/2562 144.84 KB 15
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.5 1/2562 143.44 KB 16
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.4 1/2562 129.21 KB 18
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.3 1/2562 146.24 KB 17
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.2 1/2562 101.31 KB 26
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.1 1/2562 127.71 KB 28
9 ก.ค. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 (เพิ่มเติม) 1.78 MB 69
10 พ.ค. 2562, 00:00 นักเรียนย้าย ปี62 48.74 KB 50
10 พ.ค. 2562, 00:00 รายชื่อม.4/62 134.43 KB 38
10 พ.ค. 2562, 00:00 รายชื่อม.1/62 389.6 KB 55
5 เม.ย. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4/62 2.62 MB 66
5 เม.ย. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1/62 3.05 MB 116
21 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า ม.4 739.35 KB 86
21 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียน โควต้า ม.1 704.97 KB 79
20 มี.ค. 2562, 00:00 เรื่อง การงดรับนักเรียนที่มีรอยสักร่างกายนอกร่มผ้า 916.88 KB 54
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.5 2/2561 401.75 KB 63
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.4 2/2561 361.44 KB 52
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.2 2/256 194.53 KB 58
11 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.1 2/2561 213.56 KB 79
6 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน มส 2/2561 70.71 KB 123
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-34-231-21-123.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-11-20','2019','11','100000425');