ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

:

พบข้อมูล: 87 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
21 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 เข้าร่วม 853.24 KB 1
21 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 367.06 KB 21
21 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 ครูผู้ฝึกซ้อม n/a 31
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 553.68 KB 3
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 619.91 KB 2
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 515.25 KB 2
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 519.85 KB 2
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระภาษาไทย 553.66 KB 4
20 ม.ค. 2563, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2562 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 513.42 KB 2
13 ม.ค. 2563, 00:00 รับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563(3) 871.27 KB 2
13 ม.ค. 2563, 00:00 รับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563(2) 993.45 KB 2
13 ม.ค. 2563, 00:00 รับสมัครข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการช่วยปฏิบัติงานการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 1.08 MB 4
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.6 1/2562 144.84 KB 28
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.5 1/2562 143.44 KB 24
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.4 1/2562 129.21 KB 27
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.3 1/2562 146.24 KB 28
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.2 1/2562 101.31 KB 33
7 ต.ค. 2562, 00:00 0 ร ม.1 1/2562 127.71 KB 37
9 ก.ค. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 (เพิ่มเติม) 1.78 MB 87
10 พ.ค. 2562, 00:00 นักเรียนย้าย ปี62 48.74 KB 65