ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
840
ผู้เข้าชมเดือนนี้
86,797
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,932,722

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

:

พบข้อมูล: 196 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2559 314.22 KB 991
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2559 252.01 KB 1064
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559 382.41 KB 1051
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2559 312.45 KB 1017
10 ต.ค. 2559, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2559 247.24 KB 1023
24 พ.ค. 2559, 00:00 สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) ปรับปรุงซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 83.87 KB 810
1 ม.ค. 2513, 07:00 แผนการใช้จ่ายปี 59 141.49 KB 821
14 มี.ค. 3102, 00:00 แบบสรุปโครงการ58 79.51 KB 814
29 ม.ค. 3102, 00:00 แผนปฏิบัติการประจำปี 59 1.21 MB 754
1 ต.ค. 2558, 00:00 ใบประกาศ 0,ร 12.05 KB 868
20 มี.ค. 2558, 10:13 แผนปฏิบัติราชการปี2558 137.51 KB 1122
18 มี.ค. 2558, 06:16 แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 1022.03 KB 1288
10 มี.ค. 2558, 05:00 แบบฟร์อมสรุปโครงการปีการศึกษา 2557 70.12 KB 1039
2 ก.ค. 2557, 06:06 ใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล 67.5 KB 932
2 ก.ค. 2557, 06:06 ใบเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร 39.5 KB 820
2 ก.ค. 2557, 05:49 เอกสากู้ยืมเงิน กยศ. 111.5 KB 997