ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

:

พบข้อมูล: 75 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
6 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.3 2/2561 329.95 KB 75
6 มี.ค. 2562, 00:00 ประกาศผลการเรียน 0 ร มส ม.6 2/2561 155.33 KB 60
6 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 ครูผู้ฝึกซ้อม n/a 133
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา 201.16 KB 101
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 379.65 KB 78
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระการงานอาชีพ 236.55 KB 81
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระภาษาไทย 261.18 KB 121
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 217.14 KB 111
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 252.48 KB 103
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 366.42 KB 47
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.6 1/2560 118.89 KB 97
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.4 1/2560 132.19 KB 110
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.5 1/2560 154.16 KB 110
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.3 1/2560 146.85 KB 114
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.2 1/2560 180.84 KB 119
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.1 1/2560 141.7 KB 111
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. 1/2560 141.7 KB 99
14 ก.ย. 2561, 00:00 ใบตอบรับ การอบรมปฏิบัติการค่ายผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคุณธรรม 19.87 KB 194
9 เม.ย. 2561, 00:00 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสังคม 232.11 KB 150
1 เม.ย. 2561, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนม.4 263.53 KB 183
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('download','weblogs','ec2-3-227-233-78.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-10-15','2019','10','100000425');