ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

:

พบข้อมูล: 108 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสารดาวส์โหลด ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 217.14 KB 163
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 252.48 KB 161
4 ก.พ. 2562, 00:00 เกียรติบัตรงานวิชาการ 2561 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 366.42 KB 86
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.6 1/2560 118.89 KB 130
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.4 1/2560 132.19 KB 145
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.5 1/2560 154.16 KB 147
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.3 1/2560 146.85 KB 150
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.2 1/2560 180.84 KB 158
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. ม.1 1/2560 141.7 KB 141
7 ต.ค. 2561, 00:00 ประกาศ 0 ร มส. 1/2560 141.7 KB 136
14 ก.ย. 2561, 00:00 ใบตอบรับ การอบรมปฏิบัติการค่ายผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ยุวชนคุณธรรม 19.87 KB 253
9 เม.ย. 2561, 00:00 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสังคม 232.11 KB 186
1 เม.ย. 2561, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนม.4 263.53 KB 221
1 เม.ย. 2561, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนม.1 271.97 KB 222
20 มี.ค. 2561, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าม.4 2561 230.63 KB 209
20 มี.ค. 2561, 00:00 ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าม.1 2561 232.82 KB 221
12 มี.ค. 2561, 00:00 ใบประกาศผลการเรียน.ม.6 เทอม2-61 98.1 KB 219
12 มี.ค. 2561, 00:00 ใบประกาศผลการเรียน.ม.5 เทอม2-61 110.07 KB 246
12 มี.ค. 2561, 00:00 ใบประกาศผลการเรียน.ม.4 เทอม2-61 167.14 KB 259
12 มี.ค. 2561, 00:00 ใบประกาศผลการเรียน.ม.3 เทอม2-61 140.47 KB 221