ยุทธศาสตร์ ข้อมูลบุคลากร เผยแพร่ผลงาน รั้วน้ำเงิน - ฟ้า   ป่าชายเลน โรงเรียนกับชุมชน ติดต่อเรา
เว็บไซต์สถานศึกษา
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
บญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3
พุทธิรังสีพิบูล
ดอนฉิมพลีพิทยาคม
วิทยาราษฎร์รังสรรค์
บางน้ำเปรี้ยววิทยา
พุทธโสธร
ดัดดรุณี
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
แปลงยาวพิทยาคม
พนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทร
เว็บไซต์การศึกษา
:: ศูนย์อิินเตอร เน็ตสร้างสรรค์
:: สสวท.
:: สารานุกรมไทย
:: ราชบัณฑิตยสถาน
:: สำนักพัฒนานวัตกรรม
:: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม
อ่านบวรนิวส์
:: ฉบับที่ 44   16 มี.ค.54
:: ฉบับที่ 43  22 ก.พ.54
:: ฉบับที่ 42  10 ก.พ.54
:: ฉบับที่ 41  26 ม.ค.54
:: ฉบับที่ 40  13 ม.ค.54
:: ฉบับที่ 39   30 ธ.ค.53
:: ฉบับที่ 38   2 ธ.ค.53
:: ฉบับที่ 37  25 พ.ย.53
:: ฉบับที่ 36  18 พ.ย.53
:: ฉบับที่ 35  6 ต.ค.53
:: ฉบับที่ 34  23 ก.ย.53
:: ฉบับที่ 33  16 ก.ย.53
:: ฉบับที่ 32  2 ก.ย.53
:: ฉบับที่ 31  19 ส.ค.53
:: ฉบับที่ 30  5 ส.ค.53
กิจกรรม53
:: สร้างเสริมคุณธรรม 53
:: วันสิ่งแวดล้อมโลก 53
:: พืธีไหว้ครู 53
:: แห่เทียนพรรษา 53
:: สถาปนาโรงเรียน 53
:: คุณเกรียง มอบชุดกีฬา
:: วันแม่ 53
 
ตารางนัดหมาย
วันที่
เวลา
กิจกรรม
๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ ค่ายจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ ค่ายจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒๙ และ ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ นักเรียนชั้น ม. ๑ - ๓ สอบกลางภาค
๒๘, ๓๐ ก.ค. ๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ นักเรียนชั้น ม. ๔ - ๖ สอบกลางภาค
๒๘ ก.ค. - ๑ ส.ค. ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐-๑๕.๓๐ สอบกลางภาค
:: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓
กิจกรรม ปีการศึกษา 2557
 
แห่เทียนพรรษา
ค่าย ภาษา วรรณคดี กวีศิลป์
กิจกรรม ปีการศึกษา 2556
สวัสดีปีใหม่
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรื่องน่ารู้
:: 16 มกราคม 2553
:: 16 มกราคม 2554
:: ประเพณีไหว้ครู
:: ข่าวจากครูเจริญ
:: คลังความรู้โรงเรียนในฝัน
:: สลิปเงินเดือน
:: คู่มือนักเรียน 56
: ปกคู่มือนักเรียน 56
:: คู่มือนักเรียน 54
:: ปกคู่มือนักเรียน 54
:: คู่มือพันธุ์ไม้ชายเลน
:: แผ่นพับอัตลักษณ
:: บทปฏิบัติการป่าชายเลน
:: หลักสูตรท้องถิ่น
:: คำขวัญวันเด็ก 54
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยโพสต์
เดอะเนชั่น
ผู้จัดการ
Bongkok Post
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
สยามกีฬา
แนวหน้า
Mission Thailand
โพสต์ทูเดย์
เนชั่นสุดสัปดาห์
มติชนสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
เส้นทางเศรษฐกิจ
กิจกรรม54
:: รับประกาศนียบัตร
:: ไหว้คร
:: แห่เทียนพรรษา
:: วันแม่
:: วันพ่อ
:: ลำพูเกมส์  พิธีเปิด
 วันแรก  เช้าวันที่สอง
    สีแดง    สีเหลือง 
    สีฟ้า      สีเขียว
:: ตักบาตรปีใหม
:: คืนสู่เหย้า
:: ค่ายลูกเสือ ม.2
::
 
 
 
โรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน" ตั้งอยู่เลขที่ ๘ ๖  หมู่ที่ ๑๓   ถนนบางนา - ตราด  กม.ที่ ๔๘   อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๓๐
โทรศัพท์ ๐-๓๘๕๓-๑๔๐๐    โทรสาร ๐-๓๘๕๓-๓๑๗๒