ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
906
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,819
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,927

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

คณะผู้บริหาร


ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายคำกอง เงินเชียง
รองผู้อำนายการ กลุ่มงานบริหารบุคคลากร

นางสาววัลลภา บุญซุ่นหลี
รองผู้อำนายการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายพิษณุ ศรีกระกูล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ