ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบโควต้า ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4


* หมายเหตุ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายงานตัว วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2562 พร้อมสอบคัดเลือกห้อง เวลา 09.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัว วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมสอบคัดเลือกห้อง เวลา 09.00 น.
                    
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('news','weblogs','ec2-3-226-243-226.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-12-12','2019','12','100000425');