ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควต้า
ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้า
ปีการศึกษา 2563