ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,453,434

ข้อมูลอาคารสถานที่

ผู้เข้าชม 7,152
 

รั้วน้ำเงิน - ฟ้า
 

                     
 ป้ายโรงเรียน 
          
       
สนามฟุตบอล    
            


อาคารเอนกประสงค์
 

  
ทางเดินเข้ารั้วน้ำเงิน ฟ้า
 


อาคาร 1
 


อาคาร 2
 


อาคาร 3
 

อาคาร 4
 

 

 


อาคารพลานามัย
 


อาคารศิลปะ
 


ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
 


ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
 


มุมอ่านหนังสือ
 


มุมพระเทพฯ
 


ศาลาป่าชายเลน
 


ศาลาตัวแอล
 

อาคารคหกรรม
 

ธนาคารโรงเรียน
 

ศาลาพักผ่อน
 


ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน
 


อาคารสมาคม
 


ริมเขื่อนแม่น้ำบางปะกง
 


อนุสาวรีย์ก๋งนี้ เจียรกุล


ศาลย่านาก
 
 
 
 
 
 
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('school','weblogs','ec2-18-209-104-7.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-07-22','2019','07','100000425');