ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
205
ผู้เข้าชมเดือนนี้
58,897
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,226,699

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 7,249

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ปีการศึกษา 2562

 

ระดับชั้น

ห้อง

1

2

3

4

5

6

รวม

ม.1

ชาย

17

13

16

19

27

18

110

หญิง

18

26

5

19

10

19

97

รวม

35

39

21

38

37

37

207

ม.2

ชาย

9

15

14

12

16

17

83

หญิง

15

15

17

17

14

9

87

รวม

36

37

36

43

45

45

170

ม.3

ชาย

17

12

21

27

29

23

129

หญิง

20

26

17

12

8

15

98

รวม

37

38

38

39

37

38

227

ม.4

ชาย

12

11

11

17

25

-

76

หญิง

28

25

28

7

11

-

99

รวม

40

36

39

24

36

-

175

ม.5

ชาย

8

11

12

16

14

-

61

หญิง

24

22

17

24

10

-

97

รวม

32

33

29

40

24

-

158

ม.6

ชาย

12

9

9

24

19

-

73

หญิง

20

19

23

13

6

-

81

รวม

32

28

32

37

25

-

154

รวม

ชาย

75

71

83

115

130

58

532

หญิง

125

133

107

92

59

43

559

รวม

200

204

190

207

189

101

1,091