ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
954
ผู้เข้าชมเดือนนี้
86,911
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,932,836

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

ข้อมูลนักเรียน

ผู้เข้าชม 9,321

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
ปีการศึกษา 2563

 

ระดับชั้น

ห้อง

1

2

3

4

5

6

รวม

ม.1

ชาย

11

15

18

23

24

22

113

หญิง

27

25

14

9

7

3

85

รวม

38

40

32

32

31

25

198

ม.2

ชาย

13

10

17

18

25

16

99

หญิง

17

24

12

17

10

18

98

รวม

30

34

29

35

35

34

197

ม.3

ชาย

9

14

12

11

16

15

77

หญิง

15

16

16

18

11

10

86

รวม

24

30

28

29

27

25

163

ม.4

ชาย

7

12

7

18

20

26

90

หญิง

23

20

19

14

15

12

103

รวม

30

32

26

32

35

38

193

ม.5

ชาย

12

10

12

14

24

-

72

หญิง

27

24

27

4

11

-

93

รวม

39

34

39

18

35

-

165

ม.6

ชาย

7

10

11

11

13

-

52

หญิง

26

19

16

25

10

-

96

รวม

33

29

27

36

23

-

148

รวม

ชาย

113

99

77

90

72

52

503

หญิง

85

98

86

103

93

96

561

รวม

198

197

163

193

165

148

1,064