ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
961
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,874
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,982

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางเบญจมาศ พัฒนโชติ
ครู ชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์ นาคะกุล
ครู

นางสาวปัทมาภรณ์ คงสุข
ครู

นางสาวดวงหฤทัย จีนแฉ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์

นางสาวพิไลวรรณ แสนเสนาะ
ครูอัตราจ้าง