ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางเบญจมาศ พัฒนโชติ
ครู ชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์ นาคะกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมาภรณ์ คงสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา แดนไธสง
ครูอัตราจ้าง