ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,453,434

กลุ่มสาระฯภาษาไทย


นางสาวสมควร ชอบใหญ่
ครู ชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์ นาคะกุล
ครูผู้ช่วย

นางเบญจมาศ พัฒนโชติ
ครู ชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ คงสุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภาลัย ใบพิมาย
ครูอัตราจ้าง
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-18-209-104-7.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-07-21','2019','07','100000425');