ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
643
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,556
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,664

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นายณัฐพงษ์ บุญลิขิต
ครู

นางละมัย สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ ศรีไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันต์ุ
ครู ชำนาญการ

นางกุหลาบ บุญกราน
ครู ชำนาญการ

นางสาวนาฏอนงค์ เกตุงาม
ครู

นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข
ครู

นางสาวกมลวรรณ เมืองพิล
ครูผู้ช่วย

นางสาววิจิตรา ผลพยุง
ครูอัตราจ้าง