ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,453,434

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นายณัฐพงษ์ บุญลิขิต
ครู

นางละมัย สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ ศรีไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

นายธวัชชัย ศรีปทุมทอง
ครู ชำนาญการ

นางกุหลาบ บุญกราน
ครู ชำนาญการ

นางสาวนาฏอนงค์ เกตุงาม
ครู

นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันต์ุ
ครู ชำนาญการ

นายอนุศิษฐ์ เสริมแก้ว
ครู

นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข
ครูผู้ช่วย
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-18-209-104-7.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-07-21','2019','07','100000425');