ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
47
ผู้เข้าชมเดือนนี้
58,739
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,226,541

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


นายณัฐพงษ์ บุญลิขิต
ครู

นางละมัย สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ ศรีไพบูลย์
ครู ชำนาญการ

นายธวัชชัย ศรีปทุมทอง
ครู ชำนาญการ

นางกุหลาบ บุญกราน
ครู ชำนาญการ

นางสาวนาฏอนงค์ เกตุงาม
ครู

นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันต์ุ
ครู ชำนาญการ

นายอนุศิษฐ์ เสริมแก้ว
ครู

นายภิรพุทธิ์ สว่างสุข
ครู