ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,448
ผู้เข้าชมเดือนนี้
74,946
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,224,239

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ


นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ
ครู

นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา ภูมิกลาง
ครู ชำนาญการ

นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สร้างวัด
ครู

นางสาวจิราวรรณ ทองใบ
ครู

นายราชัน บุตรดี
ครู

นางสาวรมิตา ชื่นเปรมชีพ
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินดารัตน์ มุกธวัตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวภวภาวัน กะรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวแคทรียา ศิริพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
ครู

นางสาวจิตรานุช วงศ์งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา กรัตพงศ์
ครูผู้ช่วย