ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,010
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,923
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,797,031

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ


นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ
ครู ชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา ภูมิกลาง
ครู ชำนาญการ

นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา สร้างวัด
ครู

นางสาวจิราวรรณ ทองใบ
ครู

นายราชัน บุตรดี
ครู

นางสาวรมิตา ชื่นเปรมชีพ
ครู

นายธีรพงษ์ กาญจนสกุล
ครู

นางสาวจินดารัตน์ มุกธวัตร
ครู

นางสาวธันยณภัทร กล่าวรัมย์
ครู

นางสาวแคทรียา ศิริพงษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
ครู

นางสาวจิตรานุช วงศ์งาม
ครู

นางสาวอุษา กรัตพงศ์
ครู