ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,453,434

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์


นางสาวอมรรัตน์ งามบ้านผือ
ครู

นางวิรัตน์ วิรัชพันธ์ุ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางกันยา ตันเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุไรวรรณ หมอกสีปาน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางยุพา ภูมิกลาง
ครู ชำนาญการ

นางระพีพรรณ ศิลปรัตน์
ครู

นางสาวณิชาภา วิรัชนีภรณ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวจิราวรรณ ทองใบ
ครูผู้ช่วย

นายราชัน บุตรดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา สร้างวัด
ครู

นางสาวรมิตา ชื่นเปรมชีพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวแคทรียา ศิริพงษ์
ครูอัตราจ้าง
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-34-229-76-193.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-05-27','2019','05','100000425');