ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
989
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,902
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,797,010

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางสาววาสนา จันทลักษณ์
ครู

นางนงลักษณ์ รวยสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน
ครู

นางสาวดวงฤทัย บุญลอย
ครู

นายอดิศร ยังเจริญ
ครู

นางสาวเนตรนภา สุขจิต
ครู

นางสาวนิศารัตน์ จุมณี
ครู

Mr.Ernanie Elumba Razo
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง