ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
0
ผู้เข้าชมเดือนนี้
0
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,453,434

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ


นางสาววาสนา จันทลักษณ์
ครู

นางนงลักษณ์ รวยสำราญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ วัฒนเสย
ครู ชำนาญการ

นางสาวดวงฤทัย บุญลอย
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจพรรณ พันธ์สูงเนิน
ครู

นางสาวนิศารัตน์ จุมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรนภา สุขจิต
ครูผู้ช่วย

Mr.Ernanie Elumba Razo
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา ปุยะติ
ครูอัตราจ้าง
insert into tbweblogs (log_module,log_user_agent,log_hostname,log_sum,log_status,log_date,log_year,log_month,school_id) values ('teacher','weblogs','ec2-18-209-104-7.compute-1.amazonaws.com','1','9','2019-07-22','2019','07','100000425');