ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
972
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,885
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,993

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายภูมิเทพ สืบแก้ว
ครู

นางสมพร ท้าวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประพัฒน์ ขวัญสุข
ครู

นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิชัย
ครู

นางสาวอมรศรี งามประจบ
ครู

นางสาวอัญชลี ดีหลาย
ครู

นางสาวปณิตา ตรีวุธ
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญรัตน์ อุสาทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพจนีย์ ลีอุต
ครูอัตราจ้าง