ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


นายภูมิเทพ สืบแก้ว
ครู

นางสมพร ท้าวพา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอภิวรรณ หนูน้อย
ครู

นายบุญถิ่น กุลสุวรรณ์
ครู

นางสาวรัชนีวรรณ สิทธิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรศรี งามประจบ
ครูผู้ช่วย

นายประพัฒน์ ขวัญสุข
ครู

นางสาวอัญชลี ดีหลาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพจนีย์ ลีอุต
ครูอัตราจ้าง