ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ


นางสาวกิตติมา อะภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลพร ทองทิพย์
ครูผู้ช่วย

นายวีระฉัตร บุญชู
ครูผู้ช่วย

นายจักรกริช พานิช
ครูอัตราจ้าง