ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
1,025
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,938
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,797,046

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

กลุ่มสาระฯศิลปะ


นางสาวปัทมา นิตยกัญจน์
ครู ชำนาญการ

นางสาวนิภาพร สุวันวงศ์
ครู

นางสาวภัทร์ธีรา เทียนขาว
ครู

นายวิเชียร บุญขุนยัง
ครู

นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง