ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯศิลปะ


นางสาวปัทมา นิตยกัญจน์
ครู ชำนาญการ

นางสาวนิภาพร สุวันวงศ์
ครู

นางสาวภัทร์ธีรา เทียนขาว
ครู

นายวิเชียร บุญขุนยัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล แสนบรรดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง