ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ


นายปฏิภาณ แก่ฉลาด
ครูผู้ช่วย

นายไพรวัลย์ สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินตนา นาคะ
ครูผู้ช่วย