ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ


นางสาวรุ่งนภา วิจิตรวงศ์
ครู

นายไพรวัลย์ สว่างสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตรานุช วงศ์งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตนา นาคะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา กรัตพงศ์
ครูผู้ช่วย

นายปฏิภาณ แก่ฉลาด
ครูผู้ช่วย