ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
202
ผู้เข้าชมเดือนนี้
66,645
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,544,998

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

: งานวิชาการ

พบข้อมูล: 22 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
25 มี.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 3/2564 122.37 KB 15
19 ก.พ. 2564, 00:00 บววช - 03 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองนักเรียน 77.27 KB 17
19 ก.พ. 2564, 00:00 บววช - 02 แบบคำรองขอพักการเรียน 114.28 KB 18
19 ก.พ. 2564, 00:00 บววช - 01 คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน 208.06 KB 20
27 ม.ค. 2564, 00:00 ปก ปพ.5 ( ใหม่ ) 168.04 KB 90
25 ม.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 2/2564 196.91 KB 30
20 ม.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 1/2564 1.1 MB 30
7 ม.ค. 2564, 00:00 เช็คเลขพัสดุ n/a 39
4 ม.ค. 2564, 00:00 โครงการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 19.74 KB 205
23 ธ.ค. 2563, 00:00 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 20.91 KB 118
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มสำรวจคาบสอน 11.93 KB 60
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา 37.73 KB 154
12 ธ.ค. 2563, 00:00 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม 62.95 KB 94
12 ธ.ค. 2563, 00:00 ปกรายงานผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม 67.83 KB 83
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบรายงานการวัดผลและประเมินรายวิชา 13.51 KB 137
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ 35.14 KB 103
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 19.26 KB 151
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ 14.43 KB 79
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม 53.54 KB 56
12 ธ.ค. 2563, 00:00 บันทึกข้อความส่งหน่วย_แผน 19.74 KB 111