ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
282
ผู้เข้าชมเดือนนี้
59,586
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,347,034

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดีมาก
     ดี

: งานวิชาการ

พบข้อมูล: 15 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
7 ม.ค. 2564, 00:00 เช็คเลขพัสดุ n/a 8
4 ม.ค. 2564, 00:00 โครงการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 19.74 KB 159
23 ธ.ค. 2563, 00:00 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 20.91 KB 45
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มสำรวจคาบสอน 11.93 KB 29
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา 37.73 KB 77
12 ธ.ค. 2563, 00:00 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม 62.95 KB 35
12 ธ.ค. 2563, 00:00 ปกรายงานผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม 67.83 KB 29
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบรายงานการวัดผลและประเมินรายวิชา 13.51 KB 83
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ 35.14 KB 52
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 19.26 KB 87
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ 14.43 KB 43
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม 53.54 KB 24
12 ธ.ค. 2563, 00:00 บันทึกข้อความส่งหน่วย_แผน 19.74 KB 56
12 ธ.ค. 2563, 00:00 บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อฯ 25.06 KB 83
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มการนิเทศการสอน 22.94 KB 46