ผลงานโรงเรียน

websiteภายในโรงเรียน

เครื่องมือนักเรียน

Link ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
930
ผู้เข้าชมเดือนนี้
49,843
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,796,951

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     พอใช้
     ดี
     ดีมาก

: งานวิชาการ

พบข้อมูล: 26 รายการ
วันที่อับโหลด ชื่อเอกสาร ชนิดของไฟล์ ขนาดของไฟล์ ดาวส์โหลด/ครั้ง
1 ก.พ. 2565, 00:00 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (ผช สุวิชา) 32.19 KB 85
4 ม.ค. 2565, 00:00 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 30.04 KB 100
29 ต.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 5/2564 n/a 100
29 ต.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 6/2564 n/a 109
25 มี.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 3/2564 122.37 KB 219
19 ก.พ. 2564, 00:00 บววช - 03 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองนักเรียน 77.27 KB 274
19 ก.พ. 2564, 00:00 บววช - 02 แบบคำรองขอพักการเรียน 114.28 KB 206
19 ก.พ. 2564, 00:00 บววช - 01 คำร้องขอลาออกจากโรงเรียน 208.06 KB 194
27 ม.ค. 2564, 00:00 ปก ปพ.5 ( ใหม่ ) 168.04 KB 272
25 ม.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 2/2564 196.91 KB 176
20 ม.ค. 2564, 00:00 รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการครั้งที่ 1/2564 1.1 MB 208
7 ม.ค. 2564, 00:00 เช็คเลขพัสดุ n/a 197
4 ม.ค. 2564, 00:00 โครงการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 19.74 KB 391
23 ธ.ค. 2563, 00:00 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ 20.91 KB 330
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มสำรวจคาบสอน 11.93 KB 238
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษา 37.73 KB 352
12 ธ.ค. 2563, 00:00 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม 62.95 KB 257
12 ธ.ค. 2563, 00:00 ปกรายงานผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมชุมนุม 67.83 KB 229
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบรายงานการวัดผลและประเมินรายวิชา 13.51 KB 302
12 ธ.ค. 2563, 00:00 แบบฟอร์มหน่วยการเรียนรู้ 35.14 KB 290